Xanax (Alprazolam) 2mg jest w grupie leków zwanych benzodiazepinami

Działa on poprzez spowolnienie ruchu substancji chemicznych w mózgu, które mogą stać się niezrównoważone. Powoduje to zmniejszenie napięcia nerwowego (lęku). Lek Xanax (Alprazolam) 2 mg jest stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych, zaburzeń panicznych i lęku spowodowanego depresją.

Alprazolam może być również stosowany do celów innych niż wymienione w tym przewodniku po lekach.

  1. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKU alprazolam bez recepty (ALPRAZOLAM) 2MG:
  2. Nie należy stosować leku Xanax (Alprazolam) 2mg, jeśli pacjent jest uczulony na alprazolam lub na inne benzodiazepiny, takie jak chlordiazepoksyd (Librium), klorazepat (Tranxene),
  3. diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) lub oksazepam (Serax). Ten lek może powodować wady wrodzone u nienarodzonego dziecka. Nie należy stosować alprazolamu, jeśli pacjentka jest w ciąży.
  4. Przed zażyciem alprazolamu należy poinformować lekarza o problemach z oddychaniem, jaskrze, chorobach nerek lub wątroby, depresji, myślach samobójczych, uzależnieniu od narkotyków lub alkoholu.

Nie należy pić alkoholu podczas przyjmowania alprazolamu. Lek ten może nasilać działanie alkoholu.

Lek Xanax (Alprazolam) 2mg może być nałogowy i powinien być stosowany tylko przez osobę, której został przepisany. Alprazolam nigdy nie powinien być dzielony z inną osobą, zwłaszcza z osobą, która w przeszłości nadużywała narkotyków lub była uzależniona. Lek należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdzie inne osoby nie będą mogły się do niego dostać. https://uniquepharmaceuticals.com/pl/medycyna/kup-modafinil-bez-recepty/

Niebezpieczne jest próbowanie zakupu alprazolamu w Internecie lub od sprzedawców spoza Stanów Zjednoczonych. Leki rozprowadzane ze sprzedaży internetowej mogą zawierać niebezpieczne składniki lub mogą nie być rozprowadzane przez licencjonowaną aptekę. Próbki alprazolamu zakupione w Internecie zawierają haloperidol (Haldol), silny lek przeciwpsychotyczny o niebezpiecznych skutkach ubocznych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA)

Kategoria ciąży D według FDA. Alprazolam może powodować wady wrodzone u nienarodzonego dziecka. Nie należy stosować alprazolamu bez zgody lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży. Poinformuj lekarza, jeśli zajdziesz w ciążę podczas leczenia. Należy stosować skuteczną formę kontroli urodzeń podczas stosowania tego leku. Alprazolam może przenikać do mleka matki i może zaszkodzić dziecku karmionemu piersią. Nie należy stosować tego leku bez poinformowania lekarza, jeśli karmisz dziecko piersią. Działanie uspokajające tego leku może utrzymywać się dłużej u osób starszych. Przypadkowe upadki są częste u pacjentów w podeszłym wieku, którzy przyjmują benzodiazepiny. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć upadku lub przypadkowego urazu podczas przyjmowania alprazolamu. Nie należy podawać tego leku osobom poniżej 18 roku https://uniquepharmaceuticals.com/pl/medycyna/kup-diazepam-valium-bez-recepty/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.